Badania i orzecznictwo dla osób ubiegajacych się lub posiadajacych pozwolenie na broń

1. Badanie psychologiczne (psycholog uprawniony mgr Alicja Malarska lub psycholog uprawniony mgr Kamila Ziobrowska)

2. Badanie lekarskie i orzecznictwo dla osób ubiegajacych się o pozwolenie na broń lub o przedłużenie pozwolenia - obejmuje: badanie psychiatryczne, badanie przez lekarza uprawnionego (dr n. med. Monika Skrzypiec-Spring) i wydanie orzeczenia. Wymagane jest dostarczenie przez pacjenta aktualnej konsultacji od okulisty (świeże - nie starsze niż 2 miesiące pełne badanie okulistyczne, obejmujące ostrość wzroku, korekcję, rozpoznawanie barw, pole widzenia za pomocą perymetru, widzenie obuoczne, widzenie zmierzchowe).

Terminy i godziny do uzgodnienia telefonicznego. Dokładniejsze informacje, rejestracja - tel. 606-74-78-77.