CENNIK

Medycyna sportowa

Orzecznictwo sportowo-lekarskie - pierwszorazowa wizyta (20 min.) - badanie przez specjalistę medycyny sportowej 120 zł
Orzecznictwo sportowo-lekarskie - wizyta kolejna (20 min.) 100 zł
Orzecznictwo sportowo-lekarskie - grupy zawodników, kluby cena ustalana indywidualnie
Orzecznictwo sportowo-lekarskie - badania wyjazdowe w klubach, szkołach, etc. cena ustalana indywidualnie
Konsultacja lekarza sportowego z zakresu kardiologii lub wad postawy (40 min.) - wizyta pierwszorazowa 150 zł
Konsultacja lekarza sportowego z zakresu kardiologii lub wad postawy (20 min.) - wizyta kontrolna 120 zł

Kardiologia / Hipertensjologia

Konsultacja w Poradni Nadciśnienia Tętniczego i Poradni Kardiologicznej - wizyta pierwszorazowa 200 zł
Konsultacja w Poradni Nadciśnienia Tętniczego i Poradni Kardiologicznej - wizyta kontrolna 150 zł
Konsultacja w Poradni Kardiologicznej lub Poradni Nadciśnienia Tętniczego z USG serca lub próbą wysiłkową - wizyta pierwszorazowa 300 zł
Konsultacja w Poradni Kardiologicznej lub Poradni Nadciśnienia Tętniczego z USG serca lub próbą wysiłkową - wizyta kontrolna 200 zł
Konsultacja online w Poradni Nadciśnienia Tętniczego i Poradni Kardiologicznej 80 zł

Ortopedia

Konsultacja w poradni ortopedycznej - wizyta pierwszorazowa 200 zł
Konsultacja w poradni ortopedycznej - wizyta kontrolna 150 zł
Konsultacja w poradni ortopedycznej - badanie z USG ortopedycznym - wizyta pierwszorazowa 300 zł
Konsultacja w poradni ortopedycznej - badanie z USG ortopedycznym - wizyta kontrolna 200 zł

Diagnostyka i Leczenie Wad Postawy / Skolioz

Diagnostyka wad postawy / skolioz 170 zł

Badania Podoskopowe / Wkładki

Badanie podoskopowe i dostosowanie wkładek FORMTHOTICS dziecięcych (niepełnych), w cenę wliczona 1 para wkładek 300 zł
Badanie podoskopowe i dostosowanie wkładek FORMTHOTICS standardowych, w cenę wliczona 1 para wkładek 350 zł
Badanie podoskopowe i dostosowanie wkładek FORMTHOTICS sportowych, w cenę wliczona 1 para wkładek 400 zł
Badanie podoskopowe lub kontrolne badanie podoskopowe z korekcją wkładek 120 zł

Fizjoterapia

Terapia manualna 45-60 min. 120 zł
Terapia wad postawy / skolioz metodą FITS 45-60 min. 100 zł
Osteopatia 45-60 min. 120 zł
Fizykoterapia - elektroterapia 10 min. 10 zł
Fizykoterapia - magnetoterapia 10 min. 10 zł
Fizykoterapia - laseroterapia 7-12 min. 10 zł
Terapia falą uderzeniową 7-10 min. 50 zł
Krioterapia 7-10 min. 10 zł
Fonoforeza 7-10 min. 10 zł
Sollux czerwony lub niebieski 15 min. 10 zł
Fizykoterapia za pomocą aparatu exogen 34 zł

Psychologia sportowa

Spotkanie 1h 100 zł
Spotkanie online 70 zł

Psychologia

Konsultacja psychologiczna 120 zł
Wsparcie psychologiczne (w sytuacji rozwodowej, kryzysu, utraty, żałoby) 120 zł
Konsultacja terapeuty uzależnień 120 zł
Indywidualna sesja terapeutyczna 120 zł
Diagnoza osobowości osoby dorosłej 200 zł
Wydanie opinii na podstawie badania psychologicznego osoby dorosłej 250 zł
Wydanie opinii na podstawie badania psychologicznego dziecka 200 zł
Badania ilorazu inteligencji dziecka (WAIS-R(PL) 150 zł
Trening zastępowania agresji (30 h treningowych) 2500 zł
Trening zastępowania agresji (zajęcia w małej grupie) cena ustalana indywidualnie
Trening kontroli złości (10 h treningowych) 950 zł
Trening kontroli złości (zajęcia w małej grupie) cena ustalana indywidualnie
Trening umiejętności społecznych (10 h treningowych) 950 zł
Opiniowanie z diagnozą osobowości człowieka dorosłego 250 zł

Orzecznictwo Psychologiczne Grup Zawodowych

Orzecznictwo Psychologiczne Grup Zawodowych 100 zł

Badania Do Pozwolenia Na Broń

Orzecznictwo dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub o jego przedłużenie - badanie przez lekarza uprawnionego i wystawienie orzeczenia 150 zł
Orzecznictwo dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub o jego przedłużenie - badanie psychiatryczne 90 zł
Orzecznictwo psychologiczne dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub o jego przedłużenie 250 zł

Badania diagnostyczne ortopedyczne

Badanie USG ortopedyczne pierwszorazowe 150 zł
Badanie USG ortopedyczne kontrolne 120 zł

Badania diagnostyczne kardiologiczne

Badanie USG serca (echo) pierwszorazowe 150 zł
USG serca kontrolne 120 zł
Próba wysiłkowa diagnostyczna na bieżni 130 zł
Próba wydolnościowa na cykloergometrze pomiarem stężenia kwasu mlekowego 500 zł
24 godzinne EKG (Holter)/sportowy 120/150 zł
48 godzinne EKG (Holter)/sportowy 210/250 zł
Próba wysiłkowa diagnostyczna na bieżni 130 zł
7 dniowe EKG (Holter) 80 zł/dobę
Osobiste EKG 15 dni/30 dni 300/500 zł
24 godzinny pomiar ciśnienia tętniczego (ABPM) 120 zł
Badanie EKG 30 zł
EKG z opisem 50 zł
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 15 zł

Badania diagnostyczne sportowe

Spirometria spoczynkowa 60 zł
Spirometria wysiłkowa na bieżni 250 zł
Badanie predyspozycji genetycznych do osiągnięć sportowych - badanie mutacji w genach ACE, ACTN3, EPOR, HIF1A z interpretacją lekarza sportowego 700 zł

Pakiety badań dla sportowców

Pakiet badań dla sportowców #1 (konsultacja lekarska, EKG spoczynkowe, USG serca, próba wysiłkowa) 350 zł
Pakiet badań dla sportowców #2 konsultacja lekarska, EKG spoczynkowe, USG serca, próba wysiłkowa, ABPM) 400 zł
Pakiet badań dla sportowców #3 (konsultacja lekarska, EKG spoczynkowe, USG serca, próba wysiłkowa, Holter 24 h lub Holter 48 h) 420/500 zł
Pakiet badań dla sportowców #4 (konsultacja lekarska, EKG spoczynkowe, USG serca, próba wysiłkowa, Osobiste EKG 15 dni/30 dni) 600/750 zł
Pakiet badań dla sportowców #5 (konsultacja lekarska, EKG spoczynkowe, USG serca, próba wysiłkowa, Holter 24 h, ABPM) 500 zł