dr n. biol. Konrad Babij - Doradca żywieniowy

dietetyk


Konrad tematami związanymi z żywieniem na co dzień zajmuje się nie tylko zawodowo, ale też naukowo. Jest absolwentem Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego, we Wrocławiu oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Krakowie. Jego zainteresowania dotyczą głównie otrzymywania i wykorzystywania substancji biologicznie aktywnych w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych, żywienia molekularnego oraz tuningu metabolicznego. Brał udział w 4 znaczących projektach badawczych oraz był stypendystą międzynarodowym. Jest autorem licznych publikacji o tematyce żywieniowej i dietetycznej, w czasopismach polskich i zagranicznych. Zawodowo tworzył koncepcje planów żywieniowych dla sportowców licznych dyscyplin. Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków.

 

Wykształcenie:


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Biotechnologia
2011 – obecnie - studia doktoranckie (Technologia Żywności i Żywienie Człowieka)
2010 – 2011 - studia magisterskie (Biotechnologia drobnoustrojów)
2006 – 2010 - studia inżynierskie (Biotechnologia żywności)


Wykształcenie dodatkowe:


2012 Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, “Żywienie w zdrowiu i chorobie”- studia
podyplomowe
2011 Univerisidad de Vic, Escuela Politécnica, Biotechnologia.

dyplom mgrpsdiet