Posiadamy uprawnienia do wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania sportu dla sportowców wyczynowych wszystkich dyscyplin sportu, w tym zawodników Kadry Narodowej (od 2014r jesteśmy ośrodkiem partnerskim COMSu - Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie) jak również dla osób uprawiających sport rekreacyjnie. Posiadamy uprawnienia do orzekania o zdolności do uprawiania sportu dla dzieci i dorosłych. Lekarze SPORTSmed posiadają najwyższe kwalifikacje zawodowe. Dwóch naszych lekarzy specjalistów medycyny sportowej posiada tytuł Lekarza Olimpijskiego. Prowadzimy poradnictwo antydopingowe.

Kładziemy szczególny nacisk nie tylko na badanie ortopedyczne, ale też na badanie serca i układu krążenia, gdyż większość przypadków nagłych zgonów u sportowców wynika ze schorzeń kardiologicznych. Nasi specjaliści posiadają staż w Klinice Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wykonujemy badania EKG i USG serca na miejscu w gabinetach SPORTSmedu. Dysponujemy też sprzętem do prób wysiłkowych (bieżnia i cykloergometr-trenażer z możliwością wpięcia własnego roweru, co jest istotne dla kolarzy) i prób wydolnościowych z wyznaczeniem progów mleczanowych, oraz spirometrii wysiłkowej na bieżni.

Na wizytę do lekarza sportowego należy zgłosić się z wypełnioną ankietą o stanie zdrowia (w przypadku osób niepełnoletnich podpisaną przez rodzica lub opiekuna). Na pierwszą wizytę należy zabrać wszelką ewentualnie posiadaną dokumentację medyczną: aktualne (nie starsze niż rok) badania: morfologię krwi, OB, poziom glukozy we krwi na czczo i badanie ogólne moczu, oraz wszelkie posiadane wyniki konsultacji specjalistycznych (nie starsze niż 2 lata wyniki konsultacji okulistycznej -pełnego badania okulistycznego z badaniem dna oka i ciśnienia śródgałkowego, laryngologicznej, neurologicznej i ew. inne), wypisy ze szpitali etc. Osoby z cukrzycą - ostatni wynik hemoglobiny glikowanej. Na kolejne wizyty proszę zabrać wyniki zleconych przez nas badań i konsultacji.
Dodatkowo w niżej wymienionych dyscyplinach sportu do orzeczenia wymagane są:

  • sporty walki (w tym judo i zapasy) - anty-HCV*, anty-HBV*, anty-HIV*, EEG*, konsultacja neurologiczna*
  • nurkowanie - spirometria, EEG
  • wspinaczka - poziom glukozy we krwi
  • sporty motorowe - poziom glukozy we krwi

*uwaga: posiadanie tych badań nie jest wymagane u dzieci, które odbywają jedynie trening techniczny i ogólnorozwojowy